Starije osobe, koje imaju narušeno zdravlje i ne mogu potpuno samostalno da se staraju o sebi, najčešće žele da ostanu u svom domu. Mnogi od njih  imaju razumevanja za svoju decu, koja, budući da imaju svoju porodicu, svoju decu, zaposlenje, zaista ne mogu da stignu i pomognu im onoliko koliko bi želeli i koliko je to potrebno. Vrlo često deca osećaju grižu savesti i ulažu nadčovečanske napore da sve postignu, što je obično nemoguće, jer dan ima samo 24 časa. A koliko god da se deca potrude, roditeljima je potrebno možda još malo više.

 

Neke starije osobe nemaju potomke, ili im deca žive na velikoj udaljenosti, a ipak ne žele da napuštaju svoju kuću. Mi razumemo njihovu potrebu da ostanu u svom domu i da se najlepše i najkomfornije osećaju u svojoj kući. Dom je deo naše ličnosti, centralno mesto naših najdražih trenutaka, uspomena, deo našeg identiteta. Kada ostarimo, napuštanje doma može za nas predstavljati gubitak identiteta, gubitak oslonca i osećaja sigurnosti.  Nekada je dovoljno malo pomoći da starije osobe mogu da nastave da žive u svom domu, da sačuvaju svoje dostojanstvo i da se ne osećaju usamljeno, bespomoćno i napušteno.

 

 

Mi smo tu da  pomognemo!

 

Pomoć u kući je usluga koja može da vam olakša svakodnevne aktivnosti i omogući da dostojanstveno i nezavisno živite tu gde vam je najudobnije, najlepše i najmilije – u svom sopstvenom domu!