Felix Domus je prva privatna firma u Novom Sadu koja poseduje Licencu za pružanje usluge pomoć u kući za odrasle i starije.

 

Pomoć u kući pružaju naše gerontodomaćice (negovateljice-domaćice) koje su završile obuku za pružanje usluge pomoć u kući i imaju urađen sanitarni pregled. One su vredne i brižne osobe, koje razumeju da su razgovor i topla reč za naše klijente neprocenjivi.

Vreme dolaska gerontodomaćica i broj sati se individualno planiraju sa svakim klijentom. Nekom je dovoljno da mu gerontodomaćica dolazi dva puta nedeljno po dva sata, nekom je možda potrebna svaki dan po dva sata ujutru i sat uveče, nekom  po četiri ili osam sati dnevno. Ponekad je potrebno da gerontodomaćica dolazi u vreme vikenda,  praznika ili kada su članovi porodice na godišnjem odmoru.

 

Rad gerontodomaćica koordinira i nadzire visokoobrazovana osoba sa licencom za rad na stručnim poslovima u oblasti socijalne zaštite, koja će vam  biti dostupna telefonom ili lično, kako bismo bili sigurni da su sve aktivnosti, kvalitet i način rada usklađeni sa vašim ličnim potrebama i propisanim standardima.

 

Mi imamo razvijene procedure za rad, koje su u skladu sa standardima koje propisuje Zakon o socijalnoj zaštiti i prateći podzakonski akti. Za svakog klijenta pravimo  individualni plan, koji najviše odgovara njegovim željama, mogućnostima i potrebama. Povremeno ćemo raditi internu evaluaciju kako bismo proverili kvalitet rada i zadovoljstvo klijenata.